Текущи програми и проекти

Проекти с българско участие за Девета конкурсна сесия по програма „Евростарс”

Национален иновационен фонд

Обучение на бенефициенти по НИФ 6

Покана за набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС

Конкурс за независими експерти по програма “Еврика”

New Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation

Информация за европейски програми за научни-изследвания и иновации и потенциални източници за финансиране

Наръчник по програма Евростарс

Правила НИФ

Заповед № РД-16-1389/15.12.2011г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма

Инициативата ЕВРИКА

Информация за програма Евростарс

Насоки за кандидатстване

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Трета сесия – 2006 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Втора сесия – 2005 г.

Страница 42 от 43« Първа...51015...3940414243

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: