Текущи програми и проекти

Въпрос 75: при попълване на приложение 2 – декларация МСП чл.3 и чл. 4 не може да бъде попълнен ЕИК с водеща цифра „0“. Това довежда до непълен и некоректен номер на ЕИК. Как следва да процедираме в този случай?

Въпрос 74: във връзка със специфичните критерий за недопустимост, правилно ли е разбирането, че са допустими проектни предложения, които имат седалище в населено място, попадащо в рамките на селски район, ако тези икономически оператори не са заявявали дейности за подпомагане и съответно не са получили БФП по процедури в рамките на Програмата за развитие на селските райони? Възможно ли е един кандидат да кандидатства за получаването и на двата ваучера, предвидени в програмата?

Въпрос 73: Допустима дейност по настоящата ваучерна схема ли е инсталацията на софтуерно решение, насочено към оптимизиране на управленски процеси, което е ново за компанията, която ще го придобива, т.е. то не е „вече съществъващо“ нейно решение, а тепърва ще й бъде инсталирано чрез ваучер към доставчик – тип 2 Група 2?

Въпрос 72: моля за допълнително разяснение относно ваучерите и ДДС. Според условията за кандидатсване и инструкциите за попълване на формуляра в ИСУН при ваучер тип 2 от 20 000, ако кандидатът е регистриран по ЗДДС следва да заложи в бюджет стойност 20 000 лв, а ако не е регистриран 24 000лв. Моля за разяснение, какав ще е редът на плащане на сумата от 4000 лв. при кандидат, който е регистриран по ЗДДС. Изпълнителят ще издаде фактура със стойност 20000 + 4000 ДДС = 24 000. Ваучерът ще е за 20 000. Как ще стане плащането на останалите 4 000. Кандидатът ли следва да ги доплати? Как ще се процедира в случай, че кандидат е регистриран по ЗДДС, но изпълнителят не е?

Въпрос 71: 1. Може ли да се приеме, че целта на тази ваучерна схема е да свърже професионалисти от 2 сфери да създадат партньорство и да запазят работните места на служителите си, като напр. кандидат – Производител, който се нуждае от специфични знания и умения, за да популяризира продуктите си и одобрен Доставчик на ИКТ услуги в областта на дигиталния маркетинг, който изготвя маркетингов план за разпространение на продуктите и работи в помощ на производителя, като екипът на доставчика създава дизайни, видео и съдържание, за да направи произведените продукти познати на повече хора и да спомогне с работата си за увеличаване на продажбите им? Правилно ли разбирам идеята на този тип ваучер? 2. Какъв документ е необходимо да се представи за краен резултат от проекта, ако партнъорството между Производител и Доставчик на ИКТ услуги в областта на дигиталния маркетинг е успешно и същото се измерва с увеличени продажби от производителя и повишена разпознаваемост на търговската марка и продуктите на производителя? 3. Какви според УО са конкретните дейности, включени в понятието “Дигитален маркетинг” във ваучерната схема? 4. Моля за примери за “услуги, базирани на VR технологии” ? 5. Какво се има в предвид с израза “внедряване на VR технологии” и на израза “в производствения сектор”? Приема ли се за представител на “производствения сектор” фирма-кандидат, производител на софтуер? 6. Какво според УО значи “Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация.”? Допустими ли са по това направление по-конкретни дейности като: попълване и актуализиране на данни за дигитални продукти в интернет; създаване на видео и съдържание за обучение; създаване на рекламни банери, видео и текстове за популяризиране на продукти, които се синхронизират с различни платформи; обучение за ползване на ел. платформа за въвеждане на информация за продукти; разработване на софтуерен модул за автоматично синхронизиране на данни с електронна платформа?

Въпрос 70: договорът с доставчик на ИКТ услуги от коя дата трябва да бъде? Допустимо ли е да бъдат подписани електронно преди 10.00 ч. на 31.08.2020 г.? Допустимо ли е да кандидатстват две дружества, но с един собственик и управител?

Въпрос 69: фирмата няма дейност пред 2018 и 2019 г., може ли да кандидатства?

Въпрос 68: в нужните документи е упоменато, че е нужен документ издаден от НСИ, който удостоверява КИД на фирмата. Нашето дружество не е извършвало дейност през 2019 г. и няма КИД, но КИД под който функционира в момента е оповестен в Търговския регистър. Дали извадска от Търговския регистър ще е достатъчна за доказателство за действащият НКИД?

Въпрос 67: фирмата ни е доставчик на ИКТ услуги, можем ли да бъдем добавени в списъка за доставчиците? Имаме потенциални клиенти и биха искали да кандидатстват по схемата.

Въпрос 66: може ли МСП да кандидатства, в случай, че има задължение към НАП, които са по малко от 50 000 лв.? Трябва ли МСП да има персонал? Трябва ли доставчикът на ИКТ услугите да има свой профил и по какъв начин, подава искане за плащане, чрез системата на ИСУН 2020? Трябва ли доставчикът на ИКТ услугите да има подадено заявление за профил на достъп Приложение 3 ПИ към правилата за изпълнение?

Въпрос 65: бихме искали да разберем дали има ограничение за броя на договори, които един доставчик може да сключи с кандидати?

Въпрос 64: 1 – дружеството е регистрирано 2020 г. и съответно няма приключена година? 2 – Допустим кандидат ли е дружество, осъществяващо икономическа дейност под следния код – 10.89 „производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде – производство на чипс.

Въпрос 63: ако фирмата има свой отдел за софтуерни решения, налага ли се да избира доставчик на услугата или може фирмата подател да поеме разходите и съответно да осребри ваучера?

Въпрос 62: късно ли е да се регистрираме като доставчик?

Въпрос 61: трябва ли да е подписан и оформен като договор от фирмаа кандидат и фирмата изпълнител и трябва ли да бъде прикрепена към документите офертата?

Страница 5 от 43« Първа...34567...101520...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: