Текущи програми и проекти

Презентации Национален иновационен фонд 2022 г., 13 сесия

Коя правно-организационна форма на кандидатстващите субекти е най-подходяща – ООД, АД…Например НПО! Изисква ли се изцяло нова компания да се създаде за целите на кандидатстване (стартъп) или може и с вече действаща такава?

Ние сме малък, технологичен Startup, който е в процес на учредяване на юридическо лице и съответно нямаме предишна търговска дейност (годишни финансови отчети и т.н.). 1.       Първият ми въпрос е, има ли някакво допълнително условие за минимален брой успешно завършени ‘n’ на брой финансови години или програмата е отворена за изцяло новосъздадени юридически лица? 2.       Другият ми въпрос е, ако случайно не успеем да учредим юридическото лице до края на срока за кандидатстване, ще бъде ли възможно да кандидатстваме по някакъв друг начин?

Покана за участие в процедура за избор на одитори – членове на звеното за контрол

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

Обява за Тринадесета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд 2022

Кандидатсване за Тринадесета конкурсна сесия Национален иновационен фонд 2022

Удължаване на срока за кандидатстване за участие в Търговска мисия в няколко града на СР Виетнам с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международно специализирано изложение EWEC Da Nang 2022, 01-07.08.2022

Как се кандидатства?

Обща информация

Оценка и резултати

Допустимост

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли

Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти в рамките на Национален иновационен фонд

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2021

Страница 7 от 44« Първа...56789...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube