Фотогалерия

Български био сладкарски изделия се търсят в Германия

ЕС ще финансира проекти на малки и средни фирми в отбранителната индустрия

В ИТ сектора работят 10 000 фирми

Казахстан има интерес към смесени предприятия с България

Над 40 предприемачи участваха в българо-белоруски бизнес форум

Агенцията за малки и средни предприятия и Столична община правят център за бизнеса

15.04.2014 Пресконференция по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия

4.04.2014 Информационна среща в София по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

27.03.2014 Информационна среща в Плевен по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

26.03.2014 Информационна среща в Пловдив по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

21.03.2014 Информационна среща във Велико Търново по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

20.03.2014 Информационна среща във Варна по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

19.03.2014 Информационна среща в Бургас по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

30.01.2014 Пресконференция по повод обявяването на седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) в БТА

18.04.2013 Пресконференция по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия

Страница 2 от 3123

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: