Фотогалерия

19.03.2014 Информационна среща в Бургас по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

30.01.2014 Пресконференция по повод обявяването на седма конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) в БТА

18.04.2013 Пресконференция по проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия

23.10.2012 Пресконференция на тема: ИАНМСП в подкрепа на експорта по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

8.10.2012 Пресконференция по повод обявяването на шестата конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

20.04.2012 Пресконференция на тема: „Проект за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия – постигнати резултати и предоставяни възможности”

20.04.2012 Информационна среща в София по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

2-5.04.2012 Информационни срещи в Търговище, Разград, Силистра, Русе по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

2-4.04.2012 Информационни срещи във Видин, Монтана, Враца и Плевен по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

26-28.03.2012 Информационни срещи в Смолян, Кърджали, Хасково по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

19-23.03.2012 Информационни срещи в Ловеч, Габрово, Велико Търново, Шумен, Добрич, Варна по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

19-20.03.2012 Информационни срещи в Перник, Кюстендил, Благовеград по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

14-15.03.2012 Информационни срещи в Сливен, Ямбол и Бургас по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

12-13.03.2012 Информационни срещи в Пазарджик, Пловдив и Стара Загора по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

7.10.2011 Пресконференция по повод стартирането на Националния експортен портал

Страница 3 от 41234
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube