Бизнес информация

Резултати oт национално проучване сред българските МСП

Going Abroad – наръчник за привличане на преки чуждестранни инвестиции

Доклад за инвестиционния климат в държави от интерес за американския бизнес (2023 Investment Climate Statements)

Форум „Брацигово – Каменният поток на времето”, 26 юни – 2 юли 2023 г.

Състояние на МСП в България през 2022 г.: Развитие и тенденции във времена на предизвикателства

Високата инфлация се е отразила негативно на над 80% от българския бизнес, войната в Украйна – на над 56%

1/3 от работодателите у нас полагат целенасочени усилия да привлекат българи, учили или работили в чужбина

Трета международна конференция „Rebuild Syria“ 25-27.05.2022

Състояние на малкия и средния бизнес в България и последиците за сектора от COVID-19

ИАНМСП представя анализ: Проучване на нуждите на МСП от обучения, организирани от ИАНМСП в условията на пандемия

Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.

Eфектът COVID-19 върху МСП в България – интервюта с компании

Как да се възползва българският бизнес от възможността за участие в търгове за обществени поръчки по споразумението СЕТА

Национално представително проучване сред малки и средни предприятия

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ „СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

Страница 1 от 41234
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube