Търгове и оферти

Международен търг, обявен от Министерство на петрола в Ирак, за ергономични решения за сервизно калибриране

Международен търг за доставка на помпи без мотори P28, P29, P33 с резервни части

Международен търг за доставка, монтаж и експлоатация на линия за производство на алуминиеви пръти в Ирак

Международен търг за счетоводна система за отчитане на телефонни услуги в Ирак

Публична покана за ползватели на бизнес зона, гр. Подгорица, Черна гора

Международен е-търг за доставка, инсталиране и поддръжка на съобщителна система за летища в Индия

Търгове с международно участие в Беларус

Международен търг за проектиране, изграждане и поддържането на Централа за генериране на електроенергия в гр. Ербил

Търг за определяне на беларуски компании с право за внос на алкохолни напитки в Беларус през 2022 г.

Участие на български компании в държавни тръжни процедури в Беларус

Търг на ЕК по проект „Устойчиво развитие на енергийната реформа ЕС – Виетнам”

Международен търг за доставка на алуминиева и сребърна паста за обработка на слънчеви клетки и пластини в Индия

Международен търг за доставка и инсталация на фотоволтаична електрическа централа

Търгове на Министерство на петрола на Ирак

Международен търг за доставка изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение

Страница 1 от 212


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: