Търгове и оферти

Международен търг за доставка на 100 тона медна лента в рулони със закръглен ръб

Международен търг от индийската държавна компания „Airports Authority of India” за доставка на оборудване

Онлайн търг за придобиване право за разработка на 25 геоложки находища в различни региони на Казахстан, 26 май 2023 г.

Международен търг за доставка на оборудване за завод за производство на кабели за средно напрежение в Ирак

Международен търг за доставка и монтаж на охладителна кула за асфалтово съоръжение/ рафинерия Thiqar в Ирак

Международен търг, обявен от Министерството на промишлеността и минералите на Ирак за втулка за високо и ниско напрежение

Международен търг, обявен от Министерството на промишлеността и минералите на Ирак за различни видове медна намотка

Международен търг, обявен от Министерство на петрола в Ирак, за ергономични решения за сервизно калибриране

Международен търг за доставка на помпи без мотори P28, P29, P33 с резервни части

Международен търг за доставка, монтаж и експлоатация на линия за производство на алуминиеви пръти в Ирак

Международен търг за счетоводна система за отчитане на телефонни услуги в Ирак

Публична покана за ползватели на бизнес зона, гр. Подгорица, Черна гора

Международен е-търг за доставка, инсталиране и поддръжка на съобщителна система за летища в Индия

Търгове с международно участие в Беларус

Международен търг за проектиране, изграждане и поддържането на Централа за генериране на електроенергия в гр. Ербил

Страница 1 от 212Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: