Търгове и оферти

Международен е-търг за доставка, инсталиране и поддръжка на съобщителна система за летища в Индия

Търгове с международно участие в Беларус

Международен търг за проектиране, изграждане и поддържането на Централа за генериране на електроенергия в гр. Ербил

Търг за определяне на беларуски компании с право за внос на алкохолни напитки в Беларус през 2022 г.

Участие на български компании в държавни тръжни процедури в Беларус

Търг на ЕК по проект „Устойчиво развитие на енергийната реформа ЕС – Виетнам”

Международен търг за доставка на алуминиева и сребърна паста за обработка на слънчеви клетки и пластини в Индия

Международен търг за доставка и инсталация на фотоволтаична електрическа централа

Търгове на Министерство на петрола на Ирак

Международен търг за доставка изграждане на хидросъоръжения и система на управление на водно разпределение

Международен e-търг за доставка на резервни части за минни машини

Международен търг за внос на хлебна пшеница в Сирия

Международен търг за доставка и инсталиране на симулатори за въздушен контрол

Международен търг за възстановяване на електрическата централа в гр. Халеб, Сирия

Международен търг в Сирия за доставка на резервни части за газова турбина

Страница 1 от 212

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: