Търгове и оферти

Информация относно обявени търгове от Министерството на петрола на Ирак за покупка на покупка на оборудване и резервни части

Публикации на UNDP, EU във връзка с рехабилитационни дейности на 611 индивидуални жилища в осем общини на Босна и Херцеговина

Информация относно обявени търгове от Министерството на петрола на Ирак за покупка на покупка на оборудване, резервни части и химикали

Покана за участие в търг за обществена поръчка от Министерството на вътрешните работи на Непал за изграждане на национална идентификационна система

Информация относно обявени търгове от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на водолазно оборудване

Информация относно обявени търгове от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на джипове Toyota pick

Информация относно обявени търгове от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на различни автомобилни гуми

Информация относно обявени търгове от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на принтери

Обявена публична покана от Агенцията за управление на държавните имоти на Р. Хърватия за участие в тръжна процедура

Публикации на UNDP, EU във връзка с рехабилитационни дейности в общини на Босна и Херцеговина

Информация относно обявени търгове от Министерството на петрола на Ирак за покупка на оборудване и резервни части

Търговски оферти от Федерацията на търговските камари в Тел Авив

Информация относно обявени търгове от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на военно и лабораторно оборудване и оборудване за бензиностанции.

Информация относно обявен търг от Министерството на отбраната на Ирак за покупка на съоръжения за изкопаване на кладенци.

Информация относно обявен търг от Министерството на транспорта на Ирак за изграждане на пристанище Ал-Фао – Al-Faw Grand Port Project.

Страница 7 от 9« Първа...56789

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: