Антикорупционни планове

Антикорупционен план за 2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ИАНМСП за периода 2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ИАНМСП за периода 2021 г.

Шестмесечен отчет за изпълнението на антикорупционен план на ИАНМСП за 2021 г.

Антикорупционен план за 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ИАНМСП за периода 2020 г.

Шестмесечен отчет за изпълнението на антикорупционен план на ИАНМСП за 2020 г.

Антикорупционен план за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционния план на ИАНМСП за периода 2019 г.

Тримесечен отчет на изпълнението на антикорупционния план на ИАНМСП за периода 01.07.2019 – 30.09.2019г. съгласно насоките за съставяне на атикорупционни планове, тяхното съдържание и подобряването иом, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Шестмесечен отчет за изпълнението на антикорупционен план на ИАНМСП за 2019 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план за първото тримесечие на 2019 г.

Антикорупционен план за 2019 г.

Отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2018 г. и за изготвяне на Антикорупционен план за 2019 г.

Шестмесечен отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2018 г., утвърден на 28.02.2018 г.

Страница 1 от 212Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: