Анализи и публикации

1/3 от работодателите у нас полагат целенасочени усилия да привлекат българи, учили или работили в чужбина

Състояние на малкия и средния бизнес в България и последиците за сектора от COVID-19

ИАНМСП представя анализ: Проучване на нуждите на МСП от обучения, организирани от ИАНМСП в условията на пандемия

Eфектът COVID-19 върху МСП в България – интервюта с компании

Как да се възползва българският бизнес от възможността за участие в търгове за обществени поръчки по споразумението СЕТА

Национално представително проучване сред малки и средни предприятия

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ „СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

ИАНМСП представя Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: