Индикативни програми

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.03.2023 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2022 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2022 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2022 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2021 г., утвърдена на 04.09.2020 г.

Индикативни програми за организиране на национални участия в международни панаири, изложения и конференции в страната и чужбина

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.01.2020 г. – 28.06.2021 г., утвърдена на 12.11.2019 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 от Проект № BG16RFOP002-2.003-0002 – Утвърдена на 11.09.2018 г.

Индикативна програма за посещения на чуждестранни купувачи в България за периода 2017 г. – 19 октомври 2018 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина за периода 2017 г. – 19 октомври 2018 г.

Страница 1 от 212Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: