Въпроси-отговори НИФ 2020

Въпрос №1-3 Документите за кандидатстване от сайта на ИАНМСП са zip file Doc_Kandidatstvane с 10 приложения и Д О Г О В О Р за финансиране на проект по Националния иновационен фонд. Нали? Друго ще ни е необходимо ли? с Вх. № 46-00-251/18.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Здравейте, има ли долен праг на сумата на бюджета/съфинансирането на проектно предложение по НИФ 11? с Вх. № 46-00-243/14.08.2020 г.

Въпрос №1-2 Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението, декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване? Вх. №46-00-244 от 17.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Интересуваме дали по схемата “Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ може да се кандидатства за производство на развлекателна настолна игра? Вх. № 94-00-480 от 18.08.2020 г.

Страница 3 от 3123
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube