Ваучерна схема BG16RFOP002-2.083

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА СРЕЩА по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

ИАНМСП представя междинно класиране във Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Въпрос 117: „Полето в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ в Коригирания формуляр е Заключено и не позволя никаква редакция, нито въвеждане на нови документи“

Въпрос 116: Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Въпрос 115: Относно процедурата за ваучери за ИКТ услуги, получихме искане за пояснение и в него пише, че трябва да приложим “Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец”. Моля да ни кажете от къде можем да намерим образеца. Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Въпрос 114: Пиша Ви относно програма „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ като бих искала да кандидатствам за ваучер на стойност 5000 лв. Въпросът ми е възможно ли е фирми за търговия с дрехи да кандидатстват за ваучера? Прегледала съм критериите за допустимост, но бих искала да разбера точно за този тип фирма. Благодаря предварително!

Въпрос 113: Как да изготвя и изпратя отговор на писмо от Оценителната комисия?

Въпрос 112: Във връзка с кандидатстване по процедура за ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги, получихме въпрос от Оценителната комисия “че следва да представите задължително изискуемите документи, попълнени коректно, съгласно “Критерии за оценка“ (Приложение 7), а именно: 1. Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец, подписана от лице с право да представлява кандидата и сканирана.” Запознахме се отново с Приложение 7 както и с публикуване от Вас документи, но никъде не намерихме посочената от Вас справка. Моля за информация от къде можем да я намерим и къде в насоките за кандидатстване или в някой друг документ е написано че следва да я представим.

Въпрос 111: Бихме искали уточнение относно програмата за ИТ ваучери. Принципно в програмата е записано кои са допустимите сектори, включително и в един от вашите отговори: https://www.sme.government.bg/?p=51504 В един друг отговор обаче е посочено, че всички микро, малки и средни предприятия могат да кандидастват: https://www.sme.government.bg/?p=51575. Ако може да препотвърдите, за да сме напълно сигурни.

Въпрос 110: свързан с Процедурата BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Компанията ни осъществява както допустима, така и недопустима дейност по отношение на Процедурата. Основната дейност на компанията е в допустим сектор, а допълнителната – в недопуспим. Ако кандидатстваме за ваучери тип 2 – Група 2 – ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, това означава ли, че услугите, които ползваме, могат да се прилагат само в дейността на компанията в допустимия сектор?

Въпрос 109: „Пиша Ви относно програмата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Въпросът ми към Вас е как бихме могли да станем доставчици на ИКТ? Дали това може да се случи в момента и какви са условията и процедурите?

Въпрос 108: „Здравейте, имам въпроси относно новата мярка за подпомагане на МСП с ваучери за 5 000 и 20 000 лева. Моята фирма е издател на книги. Имам разработен сайт. Бих искал да попитам какви са допустимите разходи по втората схема за 20 000 лева. В обявата пише, че са за “дигитален маркетинг”. Какво точно се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам голям проблем с рекламата. Искам повече хора да научат за една конкретна книга например. Искам да изготвя клип, който да бъде излъчен по дадена телевизия. Допустим разход ли е ? Самото финансиране (плащане) за излъчване н реклами допустим разход ли е? Допустими ли са разходи за реклама в сайтове чрез банери и свързването им към сайта ми? Какво изобщо се разбира под “дигитален маркетинг”? Имам нужда например да си закупя една професионална копирна машина и принтер. Това допустим разход ли е ? И други подобни въпроси. Благодаря Ви предварително за отговорите и отделеното време. И на последно място, тук ли ще ми изпратите отговор или да търся някъде из сайта Ви? Лек ден!“

Въпрос 107: Искам да попитам, колко време трябва фирмата да е изпълнявала дейност, за колко години трябва да има обявени финансови отчети?

Въпрос 106: Искам да попитам като Общиниска институция (Градска художествена галерия – Пловдив) дали можем да участваме в проектите за Ваучер на стойност 5000 лева за направата на сайт?

Въпрос 105: Съгласно УК по ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП, новосъздадени предприятия са допустими кандидати. Въпроса ми е въз основа на какви документи предприятието да определи кода на икономическата си дейност и съответно какви документи да приложи за доказателство, необходими за преценка допустимост от страна на Оценителната комисия.

Страница 1 от 812345...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: