Анализи и публикации – АРХИВ

„Малките и средните фирми в България за икономическата среда и въздействието на държавата върху бизнеса”

Възстановяват ли се малките и средните предприятия от икономическата криза?

Технически доклад на Агенция „Стратегма” ООД по обособена позиция 2 „Изготвяне на анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента договори” на обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на анализи за нуждите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”

Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г.

Финансов справочник за МСП

Секторни експортни стратегии

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП – актуализация 2012 г.

Външната търговия на България. Структура на износа по раздели и глави на митническата статистика

Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП 2011 г.

Доклад за малките и средните предприятия 2008 г.

Доклад за малките и средните предприятия 2006 г.

Доклад за малките и средните предприятия 2004 г.

Доклад за малките и средните предприятия 2002-2003 г.
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube