Чуждестранни пазари

Стартирало издаване на електронни сертификати за произход на стоки (eCO)

Актуална икономическа информация за бизнес развитието на Република Корея за 2023 г.

Нови задължителни изисквания към производителите на фураж, износители за Ирак

Доклад за инвестиционния климат в държави от интерес за американския бизнес (2023 Investment Climate Statements)

Петиция за налагане на антидъмпингови мерки спрямо България за износ на матраци в САЩ

Едностранно частично спиране действието на Споразумението за избягване на двойното данъчно облагане между Русия и България

Преки чуждестранни инвестиции в Южна Корея

За десети пореден месец спад в корейския износ

Онлайн проучване за интереса на страните от ЕС към икономическо сътрудничество с Пакистан

Корейската икономика забавя темповете на икономически растеж и предприети мерки от корейското правителство

Развитие на информационните технологиите и научно-развойната дейност в Република Корея и преглед на най-големите конгломерати в страната

Босна и Херцеговина – актуално икономическо развитие

Нови изисквания за издаване на сертификат „Халал“ при внос на храни в Алжир

Стартирана процедура по регистриране и получаване на лицензии за внос в Алжир

Електронна платформа за проверка на правния статус на бенинските търговски компании

Страница 1 от 212
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube