Чуждестранни пазари

Въвеждане на нова гранична система за бързо и безопасно преминаване на стоки през границите на Обединеното кралство

Нова стратегия за търговията, инвестициите и глобалната конкурентоспособност на Швеция

Съдействие при износ на български стоки за Израел

Стартирало издаване на електронни сертификати за произход на стоки (eCO)

Актуална икономическа информация за бизнес развитието на Република Корея за 2023 г.

Нови задължителни изисквания към производителите на фураж, износители за Ирак

Доклад за инвестиционния климат в държави от интерес за американския бизнес (2023 Investment Climate Statements)

Петиция за налагане на антидъмпингови мерки спрямо България за износ на матраци в САЩ

Едностранно частично спиране действието на Споразумението за избягване на двойното данъчно облагане между Русия и България

Преки чуждестранни инвестиции в Южна Корея

За десети пореден месец спад в корейския износ

Онлайн проучване за интереса на страните от ЕС към икономическо сътрудничество с Пакистан

Корейската икономика забавя темповете на икономически растеж и предприети мерки от корейското правителство

Развитие на информационните технологиите и научно-развойната дейност в Република Корея и преглед на най-големите конгломерати в страната

Босна и Херцеговина – актуално икономическо развитие

Страница 1 от 212
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube