Архив по ЗОП

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и предоставяне на фиксирани телефонни услуги от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на ИАНМСП

Изготвяне на концепция и визия по участието за изграждане на конструкция на щанда и визия за реклама за всеки бранш

Разработване на експортни стратегии и анализи

До участниците в открита процедура зa сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Доставка на моторни превозни средства за нуждите на ИАНМСП

Страница 2 от 212
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube