Учебни материали

Бизнес семинар „Съвременен мениджмънт и иновации“ 16-17.04.2015 г. в зала Средец, хотел „София Хотел Балкан-Шератон”, София

Учебни материали от информационни семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”, в гр София и гр. Пловдив

Учебни материали от въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, гр. София и гр. Пловдив

Управление и развитие на човешките ресурси в малките и средните предприятия

Дискусионен форум “Глобалният пазар – шанс за българските малки и средни предприятия”

Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари

Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП

Алтернативно финансиране в период на икономическа криза
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube