Фотогалерия

Фотогалерия на въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. Габрово, 19.09.2012

Фотогалерия на въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. Велико Търново, 18.09.2012

Фотогалерия на въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. София, 13.09.2012

Фотогалерия на въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. Перник, 12.09.2012

Фотогалерия на въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. Кюстендил, 11.09.2012

Фотогалерия информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”, гр. София, 19.07.2012 г.

Фотогалерия информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”, гр. Пловдив, 18.07.2012 г.

Фотогалерия въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?“, гр. София, 12.07.2012

Фотогалерия въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, гр. Пловдив, 11.07.2012

Обучение на тема „Управление и развитие на човешките ресурси в МСП”

Снимки от обучения

Страница 3 от 3123

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: