Конкурс за независими експерти по програма “Еврика”

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА обявява процедура за набиране на технически експерти, които да оценяват проектните предложения по програма Евростарс. За целта техническите експерти трябва да изпратят автобиография и молби за регистрация онлайн на следния уебсайт: http://experts.eurostars-еureka.eu/experts/newRequest

Експертите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. Да притежават диплома за висше образование (бакалавърска / магистърска степен);
  2. Да имат минимум десет години професионален опит в избрана от тях сфера (към професионалния опит се отчита и времето за подготовка на тяхната докторантура);
  3. Да са постоянни жители или граждани на държава – членка на Европейския съюз или на държава – членка на ЕВРИКА.
  4. Да владеят английски език.

Няма ограничение за областите на познание, като предпочитани ключови сфери, в които се наблюдава недостиг на експерти, са:

  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Лещи/оптични устройства;
  • Медицина (в частност – офталмология и дерматология).

Експертите, които отговарят на горепосочените критерии, могат да се присъединят към базата данни по програма „Евростарс” като използват новия регистрационен линк: http://experts.eurostars-eureka.eu/experts/newRequest, който ще бъде публично достъпен както от интернет страницата на инициатива ЕВРИКА (http://www.eurekanetwork.org/looking_for_experts), така и от уебсайта на програма Евростарс (http://www.eurostars-eureka.eu). След като Секретариатът на ЕВРИКА одобри профилите на експертите, които отговарят на изискванията, ще изпрати до кандидатите покана да завършат цялостния си профил като технически експертa.
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube