12-13.03.2012 Информационни срещи в Пазарджик, Пловдив и Стара Загора по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

   

   

   

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

 

 
Страницата е редактирана последно на: 13.06.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: