19-20.03.2012 Информационни срещи в Перник, Кюстендил, Благовеград по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

   

   

   

   

   
Страницата е редактирана последно на: 21.06.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube