19-23.03.2012 Информационни срещи в Ловеч, Габрово, Велико Търново, Шумен, Добрич, Варна по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

   

       

   

   

   

   

   

   

   

 
Страницата е редактирана последно на: 13.06.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: