2-5.04.2012 Информационни срещи в Търговище, Разград, Силистра, Русе по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Страницата е редактирана последно на: 21.06.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: