14-15.03.2012 Информационни срещи в Сливен, Ямбол и Бургас по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК

   

   

   

   

   

   

   
Страницата е редактирана последно на: 13.06.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: