До участниците в открита процедура зa сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Архивирана на 19.05.2011 г.

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

До участниците в открита процедура аз сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Въпроси и отговори
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube