До участниците в открита процедура зa сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Архивирана на 19.05.2011 г.

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

До участниците в открита процедура аз сключване на рамково споразумение с предмет: “Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП”

Въпроси и отговориСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: