ИАНМСП и БенчМарк организират серия от въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


Тази услуга се извършва по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, получил финансиране от ЕФРР чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”

В периода 11 – 19 юли 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират:

Две въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

     Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 
Град
Дата и време на провежданe
Място на провеждане
Краен срок за регистрация за участие
Документи
1. Пловдив

11.07.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Гр. Пловдив,

хотел „Империал”,

зала „Пловдив”

Ул. „Лев Толстой” 6

10.07.2012 г. Учебна програмаРегистрационна форма
2. София

12.07.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Гр. София,

хотел „Сити”, зала „Сити”.

Ул. „Стара планина” 6

11.07.2012 г. Учебна програмаРегистрационна форма

Два информационни семинара на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. На семинарите ще бъдат дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции.

Ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП. Експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 Град
 Дата и време на провеждане
Място на провеждане
Краен срок за регистрация за участие
Документи

1.

Пловдив

18.07.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Гр. Пловдив,

хотел „Империал”,

зала „Пловдив”

Ул. „Лев Толстой” 6

17.07.2012 г.

Учебна програма Регистрационна форма

2.

София

19.07.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Гр. София,

хотел „Сити”, зала „Сити”.

Ул. „Стара планина” 6

18.07.2012 г.

Учебна програма Регистрационна форма

Въвеждащите обучения и информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите могат да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на e-mail: marketing@benchmark.bg.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.

Страницата е редактирана последно на: 25.07.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube