6.07.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИАНМСП и БенчМарк организират

серия въвеждащи обучения и информационни семинари

за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


В периода 11 – 19 юли 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП, които ще се проведат в Пловдив и София.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции.

Въвеждащите обучения и информационните семинари ще се проведат по следния график:

ВЪВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Пловдив

11.07.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Пловдив

хотел „Империал”

зала „Пловдив”

ул. „Лев Толстой” 6

10.07.2012 г.

2.

София

12.07.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. София

хотел „Сити”, зала „Сити”

ул. „Стара планина” 6

11.07.2012 г.

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Пловдив

18.07.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Пловдив

хотел „Империал”

зала „Пловдив”

ул. Лев Толстой № 6

17.07.2012 г.

2.

София

19.07.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч

гр. София

хотел „Сити”, зала „Сити”

ул. Стара планина № 6

18.07.2012 г.

 

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg

Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да изпратят попълнената регистрационна форма на e-mail: marketing@benchmark.bg

 

Въвеждащите обучения и информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

marketing@benchmark.bg

Страницата е редактирана последно на: 06.07.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube