16.07.2012 Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 16 юли 2012 г.


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по повод публикации в медии, касаещи подготвяните предложения за проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия, информира:

По предложение на ИАНМСП в законодателната програма на Министерски съвет за 2012 г. е включено обсъждането и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия. В тази връзка Агенцията подготвя предложения и проект на ЗИД на ЗМСП, основните насоки в който са прецизиране на досегашните текстове на закона и разписване на нови мерки за ефективно подпомагане на малките и средните предприятия.

С цел оптимизиране на предлаганите мерки за насърчаване ИАНМСП изпрати писма до браншови организации, БСК, БТПП и други организации с молба за становища и предложения, които да бъдат включени в проекта на ЗИД. Чрез Служби по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към МИЕТ се събира чуждестранния опит в тази сфера.

Получените предложения се анализират и обобщават, въз основа на което ще бъде изготвен проект, предложен за широко обществено обсъждане. След този етап ще стартира процедура за законодателната промяна.

При подготовка на проекта на ЗИД ще бъдат взети под внимание и предложения на БСК и БТПП.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 16.07.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube