23.07.2012 Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 23 юли 2012 г.


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира дискусионна кръгла маса на тема „Резултати от анализа на състоянието на българските МСП и обсъждане на мерки за тяхното развитие”. Събитието ще се проведе на 26 юли 2012 г. (четвъртък) от 10:00 до 12:30 ч. в зала „Сердика” на Grand Hotel Sofia, намиращ се на адрес: гр. София, ул. Гурко № 1. Медийни партньори: икономическия портал EconomyNews, Дарик радио, списание „Икономика”.

ИАНМСП, в качеството си на институцията, която провежда държавната политика за подкрепа на МСП в България, възложи актуализиране на Анализа на състоянието и факторите за развитие на МСП. Той е разработен от НОЕМА ООД – компания за маркетингови и социални проучвания, и е публикуван на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg, рубрика „Бизнес информация”.

Анализът включва следните основни теми: макроикономическа среда, актуално състояние на сектора на МСП и неговата демографска устойчивост, текущо състояние на факторите за развитие, както и икономическите политики и тяхното влияние за повишаване конкурентоспособността на МСП. В актуализирания анализ е добавена и нова тема, свързана с проблема на устойчивостта на сектора МСП и по-специално — унаследяването на семейния бизнес.

За участие в кръглата маса са поканени представители на браншови и работодателски организации, държавни и банкови институции.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 24.07.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube