ИАНМСП и БенчМарк организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

Тази услуга се извършва по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, получил финансиране от ЕФРР чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”

В периода 11 – 19 юли 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират:

Две въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

     Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

Град
Дата и време на провежданe
Място на провеждане
Краен срок за регистрация за участие
Документи
1. Пловдив

11.07.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Гр. Пловдив,

хотел „Империал”,

зала „Пловдив”

Ул. „Лев Толстой” 6

10.07.2012 г. Учебна програма

Регистрационна форма

2. София

12.07.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Гр. София,

хотел „Сити”, зала „Сити”.

Ул. „Стара планина” 6

11.07.2012 г. Учебна програма

Регистрационна форма

Въвеждащите обучения и информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите могат да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на e-mail: marketing@benchmark.bg.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 14.08.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube