ИАНМСП и БенчМарк организират серия информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

Тази услуга се извършва по Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, получил финансиране от ЕФРР чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”

В периода 11 – 19 юли 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират:

Два информационни семинара на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. На семинарите ще бъдат дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции.

 Ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП. Експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 Град
 Дата и време на провеждане
Място на провеждане
Краен срок за регистрация за участие
Документи

1.

Пловдив

18.07.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Гр. Пловдив,

хотел „Империал”,

зала „Пловдив”

Ул. „Лев Толстой” 6

17.07.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

2.

София

19.07.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Гр. София,

хотел „Сити”, зала „Сити”.

Ул. „Стара планина” 6

18.07.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

Въвеждащите обучения и информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите могат да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на e-mail: marketing@benchmark.bg.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 14.08.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube