Алтернативно финансиране в период на икономическа криза

Фондове за рисков капитал

Фондове за рисков капитал – PowerPoint презентация

Алтернативно финансиране в период на икономическа криза


Форум на тема „Алтернативно финансиране в период на икономическа криза”, 25 януари 2011 г., София, хотел “Метрополитън”
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: