Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП

Морски Клъстър България

Състояние на клъстерите в България

Подкрепа Развитието на Клъстери в България
Страницата е редактирана последно на: 24.06.2011Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: