31.08.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират

серия въвеждащи обучения

за повишаване на експортния потенциал на българските МСП


В периода 11 – 27 септември 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП, които ще се проведат в Кюстендил, Перник, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Русе, Разград и Пазарджик.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Обученията ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

 

Кюстендил

 

11.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Кюстендил,

хотел „Стримон”,

зала „Скай Хол”,

ул. „Цар Симеон І” 24

7.09.2012 г.

Перник

 

12.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Перник, хотел „Елит”,

зала „Елит”

ул. „Стара планина” 6

9.09.2012 г.

София

 

13.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. София, хотел „Феста”

Зала „Панорама”

бул. „България” 83

10.09.2012

Велико Търново

18.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Велико Търново,

Хотел „Премиер”,

Зала „Царевец”

ул. „Сава Пенев” 1

13.09.2012 г.

Габрово

 

19.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Габрово, хотел „Балкан”,

Зала „Царевец”,

ул. „Емануил Манолов” 14

13.09.2012 г.

Благоевград

 

20.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. Благоевград,

Хотел „Кристо”

Конферентна зала

кв. „Вароша”

17.09.2012

Русе

 

25.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Русе, хотел „Вега”,

Зала „Вега”

ул. „Александровска” 48

20.09.2012 г.

Разград

 

26.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Разград,

Хотел „Централ”

Голяма конферентна зала

бул. Бели Лом № 40

23.09.2012 г.

Пазарджик

 

27.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. Пазарджик

Гранд хотел Хебър,

Зала „Хебър”,

ул. Есперанто № 6

24.09.2012 г.

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg

Желаещите да участват в обученията следва да изпратят попълнената регистрационна форма на e-mail: marketing@benchmark.bg

 

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”

тел: (02) 962 53 96

marketing@benchmark.bg

Страницата е редактирана последно на: 31.08.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube