Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари

Условията за външнотърговска дейност след пълноправното членство на България в ЕС

Сделката за международна продажба, Основни положения и особености

Стратегически маркетинг за излизане на външни конкурентни пазари: ОСНОВНИ СТЪПКИ НА ИЗНОСА

Стратегически маркетинг за излизане на външни конкурентни пазари

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Информационен ден по Проект № BG 61 PO003 – 4.2.01 – 0001– C001, финансиран от ЕФРР, Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Процедури за кандидатстване на български МСП за участие на международни панаири и изложения. Често допускани грешки. Бизнес комуникация, бизнес етикет, Проект № BG 61 PO003 – 4.2.01 – 0001– C001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”


10 въвеждащи обучения на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”
Страницата е редактирана последно на: 01.11.2011
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube