ИАНМСП и БенчМарк организират 10 въвеждащи обучения през месец октомври

През октомври 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират десет въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

Малките и средните предприятия ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

 

Краен срок за регистрация

 

Документи

1.

Монтана

2.10.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

Хотел „Монтана”,

Конферентна зала,

ул. „3-ти март” 120

28.09.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

2.

Търговище

3.10.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

Хотел „Идол”,

Конферентна зала,

ул. „П. Р. Славейков” 27

30.09.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

3.

Шумен

4.10.2012 г.

(четвъртък)

От 10.00 ч.

Хотел „Контеса”

Конферентна зала

ул. „Черноризец Храбър” 4

01.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

4.

Враца

9.10.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

Хотел „Чайка”,

Конферентна зала,

ул. „Згориградско шосе” 1

05.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

5.

Ловеч

17.10.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

Хотел „Президиум”,

Конферентна зала,

ул. „Търговска” 51

14.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

6.

Стара Загора

23.10.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

Хотел „Сити”

Конферентна зала,

бул. „Патриарх Евтимий” 23

19.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

7.

Силистра

24.10.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

Хотел „Дръстър”,

Конферентна зала, ул. „Капитан Мамарчев” 10

21.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

8.

Добрич

25.10.2012 г.

(четвъртък)

От 10.00 ч.

Хотел „България”

Конферентна зала,

пл. „Свобода” 8

22.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

9.

Ямбол

30.10.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

Хотел „Кабиле”,

Конферентна зала, ул. „Търговска” 35

26.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

10.

Сливен

31.10.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

Хотел „Спорт Палас”,

Зала „Карандила”,

бул. „Георги Данчев” 20

28.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

 

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

 

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите трябва да попълнят регистрационната форма от таблицата.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 05.12.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube