ИАНМСП и БенчМарк организират 4 информационни семинара през месец октомври

През октомври 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират четири информационни семинара на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”. На семинарите ще бъдат дискутирани инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. Ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП за насърчаване на експорта на българските МСП. Експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Ще бъдат дискутирани и възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

Информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

 

Краен срок за регистрация за участие

 

Документи

1.

Варна

10.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

 „Бест Уестърн хотел Парк”,

Конферентна зала,

бул. „Княз Борис” 1

07.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

2.

Бургас

11.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч

Хотел „Бургас”, Конферентна зала,

ул. „Хан Крум” 5

8.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

3.

Плевен

16.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”,

Конферентна зала,

Бул. „Русе” 82

12.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

4.

Русе

18.10.2012 г.

(четвъртък)

Хотел „Вега”,

Конферентна зала,

Ул. „Александровска” 48

15.10.2012 г.

Учебна програма

Регистрационна форма

 

Информационните семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

 

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

 

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите трябва да попълнят регистрационната форма от таблицата.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 12.11.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube