27.09.2012 Прессъобщение


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП и БенчМарк организират

серия въвеждащи обучения и информационни семинари

за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

През октомври 2012 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Те ще се проведат в градовете Монтана, Търговище, Шумен, Враца, Ловеч, Стара Загора, Силистра, Добрич, Ямбол, Варна, Бургас, Плевен, Русе.

Въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” са насочени към фирми, които нямат експортен опит. Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

По време на информационните семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране” ще бъдат обсъдени инструментите за насърчаване на експорта, предлагани от държавни и частни институции. На участниците ще бъдат представени предстоящите инициативи, организирани от ИАНМСП в подкрепа развитието на износа сред българските компании. Експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще коментират търговските договорености и информационните ресурси на ЕС. Сред обсъжданите теми ще бъдат възможностите за финансиране на износа на МСП и за неговото застраховане.

Въвеждащите обучения и информационните семинари ще се проведат по следния график:

 

ВЪВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Монтана

2.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Монтана”

конферентна зала

ул. „3-ти март” 120

28.09.2012 г.

2.

Търговище

3.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Идол”

конферентна зала

ул. „П. Р. Славейков” 27

30.09.2012 г.

3.

Шумен

4.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Контеса”

конферентна зала

ул. „Черноризец Храбър” 4

01.10.2012 г.

4.

Враца

9.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Чайка”

конферентна зала

ул. „Згориградско шосе” 1

05.10.2012 г.

5.

Ловеч

17.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Президиум”

конферентна зала

ул. „Търговска” 51

14.10.2012 г.

6.

Стара Загора

23.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Сити”

конферентна зала

бул. „Патриарх Евтимий” 23

19.10.2012 г.

7.

Силистра

24.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Дръстър”

конферентна зала

ул. „Капитан Мамарчев” 10

21.10.2012 г.

8.

Добрич

25.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „България”

конферентна зала

пл. „Свобода” 8

22.10.2012 г.

9.

Ямбол

30.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Кабиле”

конферентна зала

ул. „Търговска” 35

26.10.2012 г.

10.

Сливен

31.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

Хотел „Спорт Палас”

зала „Карандила”

бул. „Георги Данчев” 20

28.10.2012 г.

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

1.

Варна

10.10.2012 г.

(сряда)

от 10.00 ч.

„Бест Уестърн

хотел Парк”

конферентна зала

бул. „Княз Борис” 1

07.10.2012 г.

2.

Бургас

11.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10.00 ч.

Хотел „Бургас”

конферентна зала

ул. „Хан Крум” 5

8.10.2012 г.

3.

Плевен

16.10.2012 г.

(вторник)

от 10.00 ч.

Хотел „Балкан”

конферентна зала

бул. „Русе” 82

12.10.2012 г.

4.

Русе

18.10.2012 г.

(четвъртък)

от 10:00 ч.

Хотел „Вега”

конферентна зала

ул. „Александровска” 48

15.10.2012 г.

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg

Желаещите да участват в обученията/семинарите следва да се регистрират на интернет-страницата на „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg, рубрика „Финансово консултиране”, подрубрика „Обучения/семинари”.

Въвеждащите обучения и информационните семинари се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Страницата е редактирана последно на: 27.09.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube