Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП

Семинар “Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал
и интернационализацията на МСП”, 28 януари 2011 г., гр. Пловдив, хотел “Марица”

Програма
Страницата е редактирана последно на: 25.02.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: