Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари

Програма и график на въвеждащо обучение на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”

График

Програма
Страницата е редактирана последно на: 25.02.2014Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: