Секторни експортни стратегии

По възлагане на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, за 18 сектора са разработени експортни стратегии. Секторите са определени след анализ на развитието на българската икономика, оценка на структурата на експорта и по препоръка на Министерството на икономиката,  енергетиката и туризма.

Производство на храни
Производство на напитки
Производство на химични и фармацевтични продукти
Производство на текстил и изделия от текстил
Производство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи
Производство на мебели
Производство на машини, оборудване и домакински уреди
Производство на електрически машини и апарати
Производство на превозни средства, без автомобили
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти
Производство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти
и услуги в областта на компютърните технологии
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия
Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане
Производство на неметални и минерални продукти
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

 
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: