4.10.2012 Прессъобщение

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ИАНМСП организира пресконференция по повод обявяването на шестата конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд


На 8 октомври 2012 г. (понеделник) от 11:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция по повод обявяването на шестата конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд. Събитието ще се проведе в голямата зала на МИЕТ на адрес: София, ул. “Княз Александър Батенберг” № 12, 1 етаж.

Стратегическата цел на Националния иновационен фонд (НИФ) е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации. Дейността на Фонда се изпълнява в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация.

Общият бюджет на НИФ за 2012 г. е 5 млн. лв. В рамките на шестата конкурсна сесия ще се приемат проектни предложения за научноизследователски развойни дейности и за техническа осъществимост.

На пресконференцията ще бъде представена дейността на ИАНМСП по администриране на Националния иновационен фонд, целите на Фонда, типове проекти, които имат право да участват в конкурса, максималните стойности на субсидиите и условията за участие.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 7997

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 
Страницата е редактирана последно на: 15.10.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube