„Доставка на техника” с четири обособени позиции

1. Публична покана – АОП Формат | PDF

2. Указания за кандидатстване

Образци на документи

1. Образец – Административни сведения;

2. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №1;

3. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №2;

4. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №3;

5. Образец – Ценова оферта по обособена позиция №4;

6. Образец – Техническо предложение;

——————————————————–

Въпроси и отговори
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube