Проекти с българско участие за Девета конкурсна сесия по програма „Евростарс”

На 20.09.2012 г. Секретариатът на инициативата ЕВРИКА приключи набирането на проектни предложения в рамките на Деветата конкурсна сесия по програма „Евростарс” .

Осем са подадените проектни предложения с българско участие по програмата, главно в области от енергетиката, химията, медицината, автомобилната индустрия и ИКТ. По данни на Секретариата на Еврика в Деветата конкурсна сесия на „Евростарс” българските участници се кооперират с организации от Австрия, Германия, Дания, Испания, Полша, Румъния, Чехия и Швейцария. 

Очаква се през м. януари 2013 г. да излязат резултатите с одобрените от Групата на високо равнище на програма Евростарс проекти с българско участие. Одобрените български участници ще бъдат поканени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия да подадат заявления за получаване на финансиране в съответствие с националните правила и процедури. След като страните-членки на инициативата обявят възможностите си за финансиране, всяка държава ще субсидира допустимите проекти и бенефициенти в рамките на програма „Евростарс”. Финансирането на българските участници по тази Програма се реализира, съгласно Правилата за управление на средствата на Националния Иновационен Фонд.

Предстои Десета конкурсна сесия по програма “Евростарс”. Проектните предложения, които отговарят на изискванията на програмата, трябва да бъдат подадени електронно на следния интернет адрес:  http://www.EUROSTARS-EUREKA.eu не по-късно от 04 април 2013 г.

 

Контакти:

ИАНМСП – България
Богдана Ваташка-Анави – НПК
Светлана Евгениева – НПК

Тел.
тел. +35929407944; +35929407951
e-mail:
b.vatashka@sme.government.bg
s.evgenieva@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2013
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube