Финансов справочник за МСП

Финансов справочник за МСП

В документа е предоставена информация за актуалните процедури по съществуващите грантови схеми за безвъзмездно финансиране със средства от ЕС, инструменти за предоставяне и гарантиране на дългово и дялово финансиране, национални и международни програми за подкрепа на МСП

Нова директивата относно забавените плащания и за информационни семинари в държавите членки –Late Payments Directive
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: