19.10.2012 Прессъобщение


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: ИАНМСП в подкрепа на експорта по проект

„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия


На 23 октомври 2012 г. (вторник) от 11:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция на тема: ИАНМСП в подкрепа на експорта по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Събитието ще се проведе в голямата зала на МИЕТ на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг” № 12, 1 етаж.

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Общата цел на проекта е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Сред основните дейности на проекта са:

  • организиране на колективни участия на българските компании в международни изложения и панаири
  • организиране на търговски мисии в чужбина и бизнес форуми в страната
  • провеждане на обучителни, информационни и специализирани семинари
  • разработване на Националния експортен портал www.export.government.bg и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал
  • разработване на експортни стратегии и анализи.

На пресконференцията ще бъдат представени резултати от реализираните дейности по проекта за периода април 2010 г. – октомври 2012 г., както и възможности, които се предоставят на българските предприятия. В събитието ще участват г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на ИАНМСП, експерти от Агенцията, представители на българските фирми, взели участие в промоционалните прояви по проекта.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/940 – 7997

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 22.10.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube