ИАНМСП и БенчМарк стартират серията от секторни специализирани семинара през месец ноември 2012 г.


През ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират четири специализирани секторни семинара на тема „Как малките и средните предприятия от………………………отрасъл/промишленост да намерят външен пазар за своите продукти”. Обученията са за секторите облекло, храни, машини, химични и фармацевтични продукти. На семинарите ще бъдат дискутирани нормативната уребда при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Специализираните секторни семинара ще се проведат по следния график:

   Град  Дата и време на провеждане  Място на провеждане  Сектор  Документи
1. Ловеч 21.11.2012 г.(сряда)от 10.00 ч. Хотел „Президиум”,Конферентна зала Производство на облекло, включително кожено, обработка на кожи Учебна програма

Регистрационна форма

2. Велико Търново 27.11.2012 г.(вторник)от 10.00 ч Хотел „Премиер”, зала Царевец Производство на храни Учебна програма

Регистрационна форма

3. Габрово 28.11.2012 г.(сряда)от 10.00 ч. Хотел „Балкан”, зала „Дружба” Производство на машини, оборудване и домакински уреди Учебна програма

Регистрационна форма

4. София 29.11.2012 г.(четвъртък) Хотел  „Централ Форум”, конферентна зала № 2 Производство на химични и фармацевтични продукти Учебна програма

Регистрационна форма

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Страницата е редактирана последно на: 05.12.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube