ИАНМСП и БенчМарк организират 7 въвеждащи обучения през ноември 2012 г.

През ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират седем въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които нямат експортен опит.  Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.

     Малките и средните предприятия ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

     Въвеждащите обучения ще се проведат по следния график:

 

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

 

Документи

1.

Варна

6.11.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

“Бест Уестърн Парк Хотел”, конферентна зала на хотел “Бест Уестърн Парк Хотел”

Учебна програма

Регистрационна форма

2.

Бургас

7.11.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

Хотел “Бургас”, конферентна зала на хотел “Бургас”

Учебна програма

Регистрационна форма

3.

Смолян

8.11.2012 г.

(четвъртък)

От 10.00 ч.

хотел „Смолян”, конферентна зала „Бизнес клуб”

Учебна програма

Регистрационна форма

4.

Кърджали

13.11.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

хотел „Арпезос”, конферентна зала на хотел „Арпезос”

Учебна програма

Регистрационна форма

5.

Хасково

14.11.2012 г.

(сряда)

От 10.00 ч.

хотел „Родопи”, конферентна зала на хотел „Родопи”

Учебна програма

Регистрационна форма

6.

Плевен

15.11.2012 г.

(четвъртък)

От 10.00 ч.

хотел „Балкан”, конферентна зала на хотел „Балкан”

Учебна програма

Регистрационна форма

7.

Видин

20.11.2012 г.

(вторник)

От 10.00 ч.

хотел „Нептун”, конферентна зала на хотел „Нептун”

Учебна програма

Регистрационна форма

Въвеждащите обучения се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

Желаещите да вземат участие в обученията/семинарите трябва да попълнят регистрационната форма от таблицата.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96.
Страницата е редактирана последно на: 05.12.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube