Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Русе, Разград и Пазарджик


Представители на 50 МСП от Русе, Разград и Пазарджик участваха във въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Обученията се проведоха в периода 25-27 септември 2012 г. и бяха организирани от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”.

  

гр. Русе

  

гр. Разград

  

гр. Пазарджик

На обучението бяха подробно представени три модула – проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

Участниците проявиха най-голям интерес към следните теми: SWOT анализ, анализ на външния пазар, придружаващи документи при доставка, видове плащания при доставка, мениджиране на рисковете, как да се избере подходящ търговски партньор, посредници в международния бизнес, клаузи на сделката за международна продажба.

Фотогалерии – гр. Русе, Разград, Пазарджик

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube