Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Монтана, Търговище и Шумен


Във  въвеждащите обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?” взеха участие 52 представители на 50 МСП от Монтана, Търговище и Шумен.     Обученията се проведоха в периода 2-4 октомври 2012 г. и бяха организирани от ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”.  Финансират се от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институциален бенефициент.

На обучението бяха подробно представени проверка на способността на фирмата за износ, анализ на външните пазари и придобиване на външнотърговски умения за представяне на продукта на външни пазари.

  

Монтана

  

Търговище

  

Шумен

Участниците проявиха най-голям интерес към следните теми: SWOT анализ, подготовка на фирмата за пряк и непряк износ, рискове на външните пазари, техника на външнотърговската сделка, посредници в международния бизнес, начини за търсене на търговски партньор и процес на избор, основни документи в международната търговия.

Фотогалерия – гр. Монтана, Търговище, Шумен

Страницата е редактирана последно на: 02.12.2021
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube